Ostali subjektiUkoliko nemate registriranu turističku agenciju, a željeli biste svojim gostima ponuditi izlete, možete to ostvariti potpisivanjem ugovora o trgovačkom zastupanju pomoću kojega ćete ostvariti pravo prodaje izleta. Ugovori o trgovačkom zastupanju potpisuju privatne osobe s našom partnerskom agencijom IBCI d.o.o., u kojem su definirane provizije za prodaju izleta.

HEPI će vam poslati reklamne materijale za promociju ponude te ukoliko prodaju budete vršili putem stolnog računala nemate nikakvih troškova. Ukoliko prodaju želite vršite na terenu, morati će te investirati u terensku opremu.

Više o potrebnoj opremi za terensku prodaju pogledajte ovdje.-Terenska aplikacija

<< Nazad